Зајечар

Зајечар је надалеко познат по музичком рок фестивалу Гитаријада, која траје пуних 45 година, и по фестивалу Залет, посвећеном савременој уметности, који је настао из потребе да се иницирају, организују и одржавају културни догађаји, афирмишу ствараоци и да се посредује у преношењу разнородних уметничких израза и тенденција, а од 2005. године одиграва се сваког лета. Овде се налази Историјски архив „Тимочка крајина“.

АКТИВНОСТИ

од 15.05. до 16.05.2019.

Локација: Гимназија у Зајечару

Аутор: Драгана Секулић Пилиповић

Разред ће се поделити у групе од по четири ученика. Свака група ће добити први задатак чије решење води до наредне локације у граду на којој се налази следећи задатак. Проблеми који ће водити до следеће локације биће математички задаци прилагођени узрасту. Наредног дана одржаћемо финале такмичења између две најбоље групе.