Трупале

Трупале се налази на ушћу Нишаве у Јужну Мораву, на око 10 km северозападно од центра Ниша. Преисторијски налази из неолитско-бронзаног доба на локалитету Цигански кључ показују да Трупале спада у веома стара села, а спомиње се чак у 15. веку. На овом локалитету се налази и једна могила (камени хумак под којим се налази један или више гробова), а Трупале је у једном тренутку представљало пристаниште за турску речну флоту.

„Математички инфинитив“ и „Лепота симетрије“

од 15.04. до 15.05.2019.

Локација: ОШ „Први мај“, Трупале

Аутор: Слађана Геров

Укључите се у часове „Математички инфинитив“ и „Лепота симетрије“, где се усвојена математичка знања повезују са српским језиком и другим предметима (биологија, ликовна култура, хемија и др.) у циљу развијања истраживачког духа код ученика: писање рецепата (колачи, јела, и друго) са глаголима у инфинитиву на моделу симетричне фигуре; такмичење ученика у проналажењу математичких глагола у инфинитиву; такмичење ученика у проналжењу симетричних фигура, предмета, биљака, животиња, грађевина; цртање тотема применом осне симетрије; избор најбољих радова у оквиру обележавања Дана школе.