Смедеревска Паланка

"Смедеревска Паланка је градско насеље и седиште истоимене општине у Подунавском округу. У римско доба овде је пролазио један огранак друма Via militaris, који је спајао Рим и Константинопољ а касније је, под називом Цариградски друм, служио и Турцима, као главна европска саобраћајница.На југоисточној периферији Смедеревске Паланке на левој обали реке Јасенице, налази се бања Паланачки кисељак."

Игре на отвореном

од 25.05. до 25.05.2019.

Локација: ОШ „Вук Караџић“, Смедеревска Паланка

Аутор: Лирика Маринковић

Предшколске групе из два вртића учествоваће у играма на отвореном, кроз које ће повезати математичка знања. Игре ће открити везу математике са музичком, ликовном и физичком културом. Заједно са својим васпитачима осмислиће кореографију за неку од песмица које говоре о математици или неким њеним елементима. Биће организована изложба радова проистеклих из саме манифестације. Циљ је да будући ђаци превазиђу страх и предрасуде о математици као бауку, да уоче да је математика свуда око нас и да се забаве.

Математичко позориште

од 15.05. до 15.05.2019.

Локација:Машинско електротехничке школе "Гоша" Смедеревска Паланка Амфитеатар школе

Аутор: Снежана Милојковић, проф. мат.

Математичко позориште - “Да ли је у космосу могуће применити тригонометрију правоуглог троугла?”. Укључите се у нов приступ излагању градива математике, уз помоћ позоришних представа, уз коришћење паноа, рачунара, коришћењем ИКТ вештина.

„Математички квиз“ и „Космичку бајку“

од 16.05. до 16.05.2019.

Локација: Машинско-електротехничка школа Гоша

Аутор: Сања Рајић и Снежана Милојковић, проф. мат.

Мај месец математике у МЕШ Гоша представиће се кроз „Математички квиз“ - аутор Сања Рајић и „Космичку бајку“ - аутор Снежана Милојковић. У „Математичком квизу“ ученици ће са наставницима састављати питања и након тога се такмичити. Питања ће бити инспирисана применом математике у свакодневном животу. У оквиру часа „Космичка бајка“ наставница ће ученике водити кроз бајку која укључује тригонометрију правоуглог троугла. У припреми и извођењу самог часа учествоваће сви ученици одељења I1, подељени у групе од по два ученика. Свака група ће имати задатак да коришћењем интернета или литературе прибави податке о свом делу задатка, направи скицу по којој ће га решавати, реши тај задатак, направи пано са објашњењем и презентује одељењу рад.