Ресавица

"Ресавица је градско насеље у Србији, у општини Деспотовац, у Поморавском округу. У њој је налазе важне индустријске институције – РМУ „Рембас“, предузеће за подземну експлоатацију висококвалитетног мрког угља, једног од најквалитетнијих који се вади на територији Србије; топлана у саставу РМУ „Рембас“ за топлификацију целог насеља; водовод у саставу РМУ „Рембас“ за производњу, пречишћавање и дистрибуцију пијаће воде. "

АКТИВНОСТИ

од 01.10. до 30.11.2019.

Локација: Дигитални кабинет

Аутор: Ружица Петковић

Ученици четвртог и петог разреда ће у овој активности користити електронску пошту као средство комуникације и тиме учити да се сналазе у таквом окружењу. Превасходно је циљ да се ученицима на овај начин шаљу домаћи задаци, али и задаци за припреме за такмичења. Касније ће се е-мејл користити и за комуникацију на часу, када буду рађени кратки задаци из математике, из предмета Од играчке до рачунара, а касније и из Информатике и рачунарства.

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

од 23.11. до 23.11.2019.

Локација: Кабинет за информатику и дигитални кабинет

Аутор: Сања Бакић

У тематском дану ће се говорити о пирамидама, а ученици осмог разреда ће истраживати на интернету материјал о седам античких светских чуда. Након тога ће проучавати пирамиде у свету, са посебним освртом на египатске пирамиде. Затим ће уследити математика, где ће бити обрађени појам, елементи и подела пирамида, да би на часу ликовног добили задатак да нацртају тростране, четворостране и шестостране пирамиде. На часу историје ће истражити историју Египта и египатске споменике.