Лазаревац

"Лазаревац лежи у живописном делу Шумадијске Колубаре. Због плодности земље, бројне нације су се ту настањивале и остављале за собом ствари као приказе њиховог времена – налази обухватају предмете из палеолита, бакарног доба, неолита. Занимљиво је колико Лазаревчани држр до традиције – њихов КУД „Димитрије Туцовић“ организује низ фестивала фолклора у Лазаревцу."

„Отворене математичке учионице“

од 05.05. до 11.05.2019.

Локација: Центар за културу, Модерна галерија, Градска библиотека

Аутор: Јасна Марковић

„Отворене математичке учионице“ ће вам приказати примере најбољих пракси из наставе математике на неколико репрезентативних места отворених за шири публику, као што су Центар за културу, Модерна галерија и Градска библиотека. Свака од лазаревачких школа ће приказати по један пример како се на занимљив начин може објаснити или применити неки математички појам или концепт. Позвали бисмо медије, колеге, родитеље, све ученике општине да присуствују овим догађајима, а које бисмо разврстали према узрасту ђака за које су намењени.

Радионице професионалне оријентације

од 01.05. до 12.05.2019.

Локација: Београд/Лазаревац

Аутор: Јелена Томић

Радионице професионалне оријентације ученика кроз: усвајање појма статистичких табела и графикона кроз примере у географији; формирање графикона и клима-дијаграма; разумевање појма размере; анализирање статистичких података и навикавање на њихов графички приказ; развијање способности тимског рада. Повезивањем знања из географије и математике ученици се упознају са занимањима картограф, туризмолог, метеоролог, агроном и демограф. Након завршених задатака, групе ће представити своје занимање и изабрати најатрактивне.