Краљево

Географску особеност Краљева употпуњују делови речних токова Ибра и Западне Мораве са притокама. Tоком целе године се одржавају туристичко-културне манифестације, Краљевачко културно лето, разни сајмови, концерти. Најпознатија манифестација je Весели спуст низ Ибар, од Маглича до Краљева. Веома брз и динамичан развој града омогућио је да Краљево израсте у један од највећих школских центара овог дела Србије.

НАЗИВ АКТИВНОСТИ

од 21.03. до 21.03.2019.

Локација: Школско двориште, Краљево

Аутор: Катарина Симовић

"„Спортска математика“ омогућава утврђивање садржаја из области римских цифара и дељења троцифрених бројева, као и развијање брзине и спретности. У игри „Римске цифре“ ученици имају задатак да премештањем дрвеног штапића добију тачну једнакост на основу израза исписаног римским цифарама. У игри „Дељење“, ученици деле троцифрене бројеве једноцифреним. За успех екипе важни су и тачности и брзина. Ова активност повезује наставу математике и физичко васпитање у јединствену целину и брише границе међу овим предметима."