Компјутерски дизајн протеина

М3 • МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИKЕ 2023 • СТВАРНОСТ ОЧИМА ВЕЛИКИХ ПОДАТАКА • ИЗЛОЖБЕ • РАДИОНИЦЕ • КОНКУРСИ • ПРЕДАВАЊА • ЕКСПОНАТИ

СТВАРНОСТ ОЧИМА ВЕЛИКИХ ПОДАТАКА

ИЗЛОЖБЕ

КОМПЈУТЕРСКИ ДИЗАЈН ПРОТЕИНА

14.05 – 04.06.2023.
Силоси Београд


→ Уторак – петак, 11.00 – 21.00 Субота – недеља, 11.00 – 21.00
Понедељком не ради


Компјутерски дизајн протеина представља изузетно моћан алат у савременим истраживањима молекуларне биологије и хемије. Највећа предност овог приступа је креирање потпуно нових протеина, незабележених у експерименталним студијама, у сврху разних примена у областима као што су медицина, индустрија и енергетика. Осим тога, омогућава и прецизно пројектовање структура протеина и предвиђање њихових својстава и функција, што је од изузетне важности за разумевање биолошких процеса и развој нових терапија. На Истраживачко-развојном институту за вештачку интелигенцију Србије истраживачи се баве дизајном кратких протеина са циљем блокирања функције одређених протеина путем њиховог везивања. Целокупан процес дизајна састоји се из мноштва пропратних корака неопходних за оптимизацију учинка. На пример, пре финалног лабораторијског тестирања пожељно је рангирати генерисане протеине према томе колико је вероватно да су безбедни за човека.

Интерактивна поставка у оквиру манифестације Мај месец математике нам омогућава да сазнамо о истраживањима  која се тренутно раде на Институту, као и који се то модели користе  за предвиђање структуре протеина на основу секвенце градивних амино-киселина.

Тренутно се на Институту баве прилагођавањем дифузионог модела Rfdiffusion, базираног на RoseTTAFold моделу за предвиђање структуре протеина на основу секвенце градивних амино-киселина. Дифузиони модели машинског учења се тренирају тако што уче да отклањају шум са реалних података. Резултат Rfdiffusion мреже је низ рамова амино-киселина, које се организују у жељену структуру. Тако генерисану секвенцу користимо као улазни податак за RoseTTAFold, која прави предикције структуре ради поређења са структуром коју генерише RFdiffusion мрежа.