"Сам крај 17. века, математика је у великом замаху. Лајбниц, Кеплер и Декарт дали су велики допринос овој науци, а математичари се наизглед играју математике и решавају питања која досад нису имала одговор. Јохан Бернули је још 1696. године, у Acta Eruditorium-у, поставио проблем: „Нека су у вертикалној равни дате две тачке, A и B. Наћи трајекторију којом би материјална тачка прешла пут од A до B за најкраће могуће време, само под утицајем Земљине теже, а занемарујући трење и отпор ваздуха.“
Ко је дошао до решења добро познате криве у геометрији?"

ПОГЛЕДАЈ ЕКСПОНАТ 1

ПОГЛЕДАЈ ЕКСПОНАТ 2

Димаксион мапе (Dymaxion map) један су од најбољих примера мапе са мало дисторзије. Земља се пројектује на икосоедар, правилно геометријско тело са 20 страница, који се потом разлаже у мрежу. Мапа је дело Бакминстера Фулера, америчког архитекте и проналазача.

ПОГЛЕДАЈ ЕКСПОНАТ

Морис Ешер је био холандски уметник и графичар, познат по својим представама тесалације и архитектуре, али и приказима парадоксалног и бесконачног. Загледајте се пажљиво у његов модел коцке и добро размислите о перспективи коју видите.

ПОГЛЕДАЈ ЕКСПОНАТ

Прву Галтонову даску направио је енглески статистичар и антрополог Франсис Галтон са циљем да се прикаже значај примене статистичког метода. Куглице које падају ударају у препреке и при сваком судару имају могућност да се одбију лево или десно. Вероватноћа да се деси један или други случај је једнака, што значи да је исход потпуно неодређен. А шта се заправо крије у томе да се куглице увек распоређују по истој расподели?

ПОГЛЕДАЈ ЕКСПОНАТ

Да ли знате да се иза коцкоцикла крије наизглед једноставан, али нерешив математички задатак познат као квадратура круга и представља један од великих проблема у геометрији. Уверите се и сами: нацртајте круг, па затим покушајте само помоћу лењира и шестара да конструишете квадрат који има исту површину као и тај круг.

ПОГЛЕДАЈ ЕКСПОНАТ

Модел са нитима у стању мировања формира цилиндар. Када се обручи заротирају у супротним смеровима, нити формирају тело познато као параболички (једнострани) хиперболоид. Површ настаје ротацијом параболе око осе. Сазнај где се то крије узрок ове појаве?

ПОГЛЕДАЈ ЕКСПОНАТ

Како је могуће да права шипка прође кроз отвор на плочи који је у облику криве линије. Мада чудесно за посматрање, из математичког угла ту ништа није необично. Сазнај и ти тајну ротације било које праве криве око неке осе.

ПОГЛЕДАЈ ЕКСПОНАТ

Завртите облике и препознајте које се тело добија као резултат. Пред вама су модели различитих геометријских облика. Шта се дешава када ове облике ротирамо око једне осе?

ПОГЛЕДАЈ ЕКСПОНАТ